Dövüş Prensipleri

1) Yol Açıksa İlerle

Bir dövüşçü her zaman rakibine direk bir şekilde ileriye doğru hareket etme güdüsüne sahip olmalıdır.Bu ilerleme kolların (itme hareketiyle) ve bacakların (tekmelerle) vücuda uyuımlu bir şekilde eşlik etmesiyle gerçekleşir.Bir Cifci Wing Tsun sistemi dövüşçüsü, bir mıknatısın bir metali çekmesinde olduğu gibi gücünü rakibine direk ve dikey bir eksende uygulamalıdır (forward-flowing energy:ileriye akıcı enerji). Eğer Cifci wing Tsun sisteminde dövüşçüsünün yolunu bloke eden bir engel yoksa, hemen rakibine doğru el veya ayaklarıyla atağa geçmelidir.Dövüşçü en kısa mesafeden atağa geçmelidir.İlk el veya ayak hareketini geri çekmeden, aynı hareketi devam ettirmelidir. Cifci wing Tsun dövüş sistemi yüzeysel olarak agresif bir kendini savunma sanatı olarak tanımlanabilir.Bu tanıma rağmen Cifci Wing Tsun dövüşçüleri öfkelendiklerinde duygusal olarak agresif değildirler.Bu tür agresiflikler karşı ataklarımıza engel olabilmektedirler.

2) Rakibine Yapışık Kal

Kollarımız rakibimizin kollarıyla temas eder etmez rakibimizin güç merkezine dikey olarak basınç uygulamaya başlar ve kollarımızı geri çekmeyiz.İki kolumuzda temas eder ve basınç uygulama bu şekide devam ettirilir.Alışılmış Savunma Sanatlarında ise örneğin ;sağ kol kullanılarak yumruk atılır,eğer bu atak bloke edilirse sağ kol geri çekilir ve ikinci bir yumruk veya tekme hazırlanır. WT bu yaklaşıma karşıdır. Eğer bu kural çiğnenirse deneyimli bir WT dövüşçüsü ile karşı karşıya gelen dövüşçü kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

3) Rakibin Güçlü İse Karşı Koyma

Bu ayırım rakibin dört önemli refleksimsi veya deformatik reaksiyonların dan anlaşılabilmektedir.Bu refleksler doğal reflekslerden farklı olmakla beraber, her sağlıklı insanın sahip olmadığı ancak deneyimli bir eğitmenle yapılacak antrenmanlarla elde edilebilir.Bir süre sonra rakibimiz uyguladığımız en az basınçla uğraşacaktır.(burada asıl önemli olan karşı atağın büyüklüğü veya şiddetidir) Uyguladığımız minimum basınç rakibimizin kendi kendine zarar vermesine neden olmaktadır.Bizim ataklarımız rakibimizin ataklarına bağlıdır.

Bruce Lee"nin de dediği gibi;
"Benim tekniğim rakibimin tekniğidir."

4) Rakip Geri Çekilirse, Takip Et

Dövüşçünün aralıksız olarak uyguladığı basınç otomatik olarak rakibin açık verdiği her boşluğu yakalamasını sağlayacaktır.Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi rakibe uyguladığımız basıncın "sürekliliği" önemlidir.