Hikayesi


Wing Tsun savunma sanatı yaklaşık 300 yıl kadar önce Çin"de bir Shaolin manastırında savunma sanatlarında zamanının büyük ustalarından biri olan Ng Mui adlı bir rahibe tarafından o zamanki dövüş sanatlarının zayıf yönlerini kullanarak geliştirilmiş bir sistemdir.Ng Mui bir kadın olduğu için güçlü rakiplerine karşı direnç göstermeden, rakibinin gücünden istifade etmeyi kendisine prerısip edinmiş ve zayıfın güçlüye karşı şansı olarak tanımlanan yeni bir savunma sanatının temellerini atmıştır. Böylece kendisinden daha güçlü rakiplere karşı refleksferle hareket eden ve rakibi ile bütünleşerek rakibinin gücü ile onu etkisiz hale getirmeyi sağlayan pratik bir savunma sanatı geliştirilmiş oldu Karate sporunun olgunlaşarak daha sistematik bir hale getirilmesi ve Wing Tsun savunma sanatının olgunlaşması birbirine yakın tarihlerde olmuştur.

Çin"in Mançurya tarafından işgale uğradığı yıllarda (1662-1722) Mançurya sınırına yakın ve işgal altındaki Honan şehrindeki Mt. Sung isimli bir Siu Lam (Şaolin) manastırında savunma sanatları çok güç kazanmış, bu durum Mançu hükümetini endişeye sevk etmiş ve bu manastıra bir ordu gönderilmiştir. Bu dönemde Çin Mançurya tarafından işgal altında ve Çin"i Mançu hükümeti yönetiyordu. Ancak Mançu ordusu bu manastıra girmeyi başaramamıştır. Fakat; bunun üzerine bir plan hazırlanarak Chan Man Wai adında Mançurya hükümetine iyi görünmek isteyen adamlarını görevlendirerek bir kısım diğer elemanları da ihanet etmeye ikna ettiler ve ikinci kez manastır kuşatılınca içeriden yürütülen entrika sonucunda hainler manastırı ateşe vermiş ve bu sayede Mançu askerleri savaşı kazanmışlardır.

Budist rahibesi Ng Mui, rahip Chi Shin. rahip Pak Me. usta Fung To Tak ve usta Mui Hin olmak üzere toplam beş büyük dövüş ustası saldırıdan kaçmayı başarmıştır. Ng Mui kaçarak, eteklerinde küçük bir kasaba bulunan bir dağa sığınmış ve izini kaybettirmiştir. Ng Mui kasabada Yim Wing Tsun (Yim Wing Chun) isimli genç ve güzel bir kızla tanışır ve arkadaş olur. Yim Wing Tsun15 yaşında güzel bir kız idi ve babası Yim Yee ile birlikte bir dükkan işletiyordu. Ng Mui sürekli bu dükkana gelerek alış veriş yapardı. Ancak,kasabanın kabadayısı olarak bilinen bir zorba YO, Wing Tsun'u rahatsız etmekte ve onu evlenmeye zorlamaktadır. Baba Yim Yee zaten hükümetle başı dertte olan, saklanan bir kaçaktır ve adam öldürdüğü iddiasıyla aranmaktadır. Yim Wing Tsun'u rahatsız eden kasabanın kabadayısı bu durumu da koz olarak kullanmaktadır. Wing Tsun ve babası çok zor durumda kalır. Durumu öğrenen Ng Mui arkadaşı Yim Wing Tsun'a yardım etmeye karar verir ve kendisini koruyabilmesi için yeni geliştirilerı ve `zayıfın güçlüye karşı şansı 'olarak tanımlanan bu sistemi ona öğretmeye karar verir.

Bunun üzerine Wing Tsun rahibe Ng Mui ile dağa çıkar ve savunma tekniğinde ustalaşıp, öğrenimini tamamlayana kadar burada kalır. Rivayete göre dağda üç yıl kadar kalmış ve rahibe Ng Mui'nin o zamanki yeni geliştirilen tekniğini tam olarak öğrenmiştir. Wing Tsun teknik olarak hazır hale gelince kasabaya döner ve kendisini rahatsız eden kabadayıya meydan okuyarak karşı gelir ve onu dövüşe davet eder. Mücadele sonucunda Wing Tsun galip gelirböylece rahatsız edilmekten kurtulur ve zorba adam kasabayı terk eder.

Bundan sonra Ng Mui de izinin bulunduğu gerekçesiyle kasabayı terkeder ve ayrılmadan önce Wing Tsun'a tam manası ile Kung fu geleneklerini öğreterek onu onurlandırdı ve evliliğinden sonra da savunma sanatını geliştirmesini ve Mançu askerlerine karşı direnenlere yardımcı olmasını istedi. Wing Tsun kendisinden çok güçlü erkeklere karşı bile çok narin ve estetik hareketlerle üstünlük sağlaması ile ün saldı. Evlendikten sonra Wing Tsun bu yeni sanatı kocası Leurıg Bok Chau" ya öğretti. Sistem ondan Leung Lan Kwai ve ondan da Wong Wah Bo" ya geçti. Wong Wah Çin"de Red Junk diye bilinen bir kulüpte üye idi ve burada Leung Yee Tei ile birlikte çalışıyordu Bundan sonra Siu Lam manastırının işgali sırasında kaçmayı başarabilen beş kişiden biri olan ve Red Junk'ta kendisini aşçı olarak tanıtarak saklanan Chi Shin büyük bir sopa ustası idi ve kendisinin altı tam ve bir yarım uzun sopa tekniğini Leung Yee Tei' ye öğretti. Wong ile Leung Yee Tei"nin arası çok iyi idi ve ikisi tekniklerini birleştirerek geliştirdiler. Böylece WT sistemine bu altı buçuk uzun sopa tekniği dahil edilmiş ve savunma sanatlarında çok meşhur olan bu altıbuçuk sopa tekniği günümüze kadar elden ele öğretilmiş oldu.Leung Jan, WT nin gizemli ve ince sırlarını kavrayarak idrak etti ve bu sistemde en üst seviyede ustalık kazandı. Birçok kung fu ustası gelerek ona meydan okudular ancak, hepsi de yenildiler. Leung Jan çok on kazanmıştı ve savunma sanatlarında yeni bir boyut ve yeni bir sistem doğmuş oldu ve bu sisteme Yim Wing Tsun'un anısına WING-TSUN adı verildi.

Leung Jan daha sonra WT yi Chan Wah Shan"a öğretti ve Chan Wah da Yip Man, Ng Siu Lo, Ng Chung So. Chan Yu Min ve Lui Yu Jai"yı yetiştirdi.1960 lı yıllara doğru Çin"de bir dedektif olan ve Wing Tsun sisteminin en büyük üstadı olarak kabul edilen efsanevi usta Yip Man Kızıl Çin"den kaçarak Honkong"a yerleşti. Dövüş sanatlarında efsaneleşen ve mükemmel tekniği ile dövüş dünyasını büyüleyen Yip Man Honkong"ta WT öğretmeye başladı.

Zaman içerisinde Yip Man"ın öğrencileri arasında WT tekniğinin yorumlanmasında ihtilaflar doğmuştur.Öğrencilerinden her bin bir ekol haline geldi ve bu sistemi başta Wing Tsun olmak üzere Wing Chun, Wing Chung, Ving Tsun, Ving Chun vs.gibi isimler altında öğretilmeye başlandı.